Doradztwo przy zakupie nieruchomości

                Zakup mieszkania, domu czy nieruchomości gruntowej jest niewątpliwie atrakcyjną formą inwestowania. Wiadomym jest również, iż taka inwestycja wymaga dużych – jak na możliwości zarobkowe – nakładów finansowych. Zakup nieruchomości to nie wyłącznie odpowiednia cena, lokalizacja czy metraż lub rozkład pomieszczeń. Zakup nieruchomości to szereg czynności formalno – prawnych, z istnienia których nie wszyscy zdają sobie sprawę.

                Dlatego – jako firma profesjonalnie zajmująca się problematyką nieruchomości – przed podjęciem decyzji o zakupie gruntu, proponujemy Państwu konsultacje, które szczegółowo ustalą stan prawny, wskażą  możliwości  zagospodarowania oraz  zagrożenia wiążące się z  nabyciem nieruchomości.

                W przypadku nabywania lokali od firm deweloperskich – oprócz czynności opisanych powyżej – pomożemy Państwu dokładnie sprawdzić przygotowaną inwestycję pod kątem posiadania niezbędnych decyzji i pozwoleń, sytuację finansowo – prawną dewelopera, a także zweryfikujemy zaproponowane we wzorcach umów zapisy wskazujące na klauzule zabronione przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także na skutki zawarcia umowy na proponowanych przez dewelopera warunkach.

                Konsultacje pomogą ustrzec Państwa przed podjęciem niekorzystnych decyzji, przed poniesieniem nieprzewidzianych kosztów bądź też przed ewentualnym wycofaniem się instytucji finansujących z kredytowania planowanej przez Państwa inwestycji.