Przygotowanie i współpraca przy realizacji inwestycji budowlanych

                Inwestor jest głównym podmiotem i uczestnikiem procesu inwestycyjnego, a jak wiadomo - sam proces jest zjawiskiem dość skomplikowanym. Inwestor odpowiada między innymi za prawidłowe wykonanie czynności prawnych związanych z przygotowaniem inwestycji budowlanej, a co za tym idzie – prawo wymaga od niego składania stosownych wniosków i pism, a także konieczność licznych kontaktów urzędowych z organami administracji publicznej.

                W związku z tym, przed rozpoczęciem procedury, każdy inwestor powinien zaznajomić się z wieloma zagadnieniami natury prawnej, technicznej i organizacyjnej. Jest to warunek konieczny, jeżeli chce się uniknąć nieoczekiwanych problemów i rozczarowań w trakcie realizacji inwestycji. Sprawa jest o tyle trudna, że jakikolwiek błąd czy przeoczenie w fazie przedinwestycyjnej oraz inwestycyjnej wiąże się z dużym ryzykiem, a co za tym idzie, może niekorzystnie zweryfikować plany i zamierzenia klienta.

                Rolą naszej firmy jest wyręczenie Państwa z wszelkich spraw związanych z procedurą zmierzającą do rozpoczęcia realizacji inwestycji. Świadczymy kompleksowe usługi związane z przygotowaniem inwestycji na etapie ustalania warunków zabudowy, a także na etapie pozwolenia na budowę. Oprócz obsługi prawnej zapewniamy - poprzez współpracujące z nami firmy - obsługę geodezyjną, architektoniczną oraz rzeczoznawcy majątkowego.