Audyt prawny nieruchomości

                Jako firma profesjonalnie zajmująca się problematyką nieruchomości – przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości, proponujemy Państwu przeprowadzenie audytu prawnego nieruchomości. Audyt pomoże Państwu dokładnie sprawdzić nieruchomość bądź przygotowaną inwestycję pod kątem formalno – prawnym. W ramach konsultacji:

- szczegółowo ustalimy stan prawny nieruchomości (badanie ksiąg wieczystych, analiza danych o nieruchomościach nieujawnionych w publicznych rejestrach);

- zbadamy zagrożenia wiążące się z nabyciem nieruchomości (dostęp do dróg publicznych i infrastruktury, badanie wadliwości decyzji uwłaszczeniowych, komunalizacyjnych itp., przesłanek odpowiedzialności wynikającej z art. 112 Ordynacji podatkowej, problem opodatkowania podatkiem VAT, badanie ryzyka związanego z zanieczyszczeniem gruntu czy złymi warunkami geotechnicznymi) ;

- ustalenie możliwości jej wykorzystania (analiza zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź decyzji o warunkach zabudowy; a w razie ich braku - konsultacja architektoniczna).

                Przeprowadzenie audytu pomoże ustrzec Państwa przed podjęciem niekorzystnych decyzji, przed poniesieniem nieprzewidzianych kosztów bądź też przed ewentualnym wycofaniem się instytucji finansujących z kredytowania planowanej przez Państwa inwestycji.